RSS
A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Rekompensata za zakaz produkcji świń

21.09.2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród rolników informacji o możliwości skorzystania z programu pomocowego kierowanego do rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.
W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.
Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).
Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.
Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju
w systemie naboru ciągłego.

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020

07.09.2020

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach od 18 do 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

• N i e w o l n o d o t y k a ć s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

1 ognisko ASF w powiecie włodawskim

06.06.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie informuje o wyznaczeniu 1 ogniska ASF w powiecie włodawskim w 2020 roku, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

INFORMACJA WS. WIZYT W INSPEKTORACIE WETERYNARII

12.03.2020

Ze względu na zaistniałą sytuację Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie zwraca się z prośbą o załatwianie spraw urzędowych o ile nie wymagają osobistej wizyty w PIW Włodawie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną tel.: +48 82 57 22 053, fax: +48 82 57 22 053, email: wlodawa.piw@wiw.lublin.pl

Anna Wanat - Hetman

Powiatowy Lekarz Weterynarii we WłodawieOpublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 11.09.2012
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 5 684