SmodBIP SmodBIP

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja na 2021

Wyznaczeni lekarze

Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii w powiecie włodawskim w 2019 roku

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt umieszczanych na rynku, wystawiania świadectw zdrowia i sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt

 1. lek. wet. Grzegorz Jaśkiewicz
 2. lek. wet. Jerzy Łoszak
 3. lek. wet. Jerzy Sławek
 4. lek. wet. Andrzej Iwan
 5. lek. wet. Dariusz Suwała
 6. lek. wet. Piotr Hola
 7. lek. wet. Jarosław Jemielniak
 8. lek. wet. Tadeusz Łaski

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju i sprawowania nadzoru nad rozbiorem mięsa - PPHU GRAMAR Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 22-200 Włodawa

 1. lek. wet. Grzegorz Jaśkiewicz
 2. lek. wet. Jerzy Łoszak
 3. lek. wet. Jerzy Sławek
 4. lek. wet. Jarosław Jemielniak

Lista lekarzy wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w PPHU GRAMAR Sp. z o.o. Zakład Mięsny ul. Żołnierzy WiN 20, 22-200 Włodawa

 1. lek. wet. Jerzy Wrzesień

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, przeznaczonego na użytek własny oraz badania mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny

 1. lek. wet. Grzegorz Jaśkiewicz
 2. lek. wet. Jerzy Łoszak
 3. lek. wet. Jerzy Sławek
 4. lek. wet. Andrzej Iwan
 5. lek. wet. Dariusz Suwała
 6. lek. wet. Piotr Hola
 7. lek. wet. Jarosław Jemielniak
 8. lek. wet. Tadeusz Łaski

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badań rozpoznawczych, ochronnych szczepień i pobierania próbek do badań

 1. lek. wet. Grzegorz Jaśkiewicz
 2. lek. wet. Jerzy Łoszak
 3. lek. wet. Jerzy Sławek
 4. lek. wet. Andrzej Iwan
 5. lek. wet. Dariusz Suwała
 6. lek. wet. Piotr Hola
 7. lek. wet. Jarosław Jemielniak
 8. lek. wet. Tadeusz ŁaskiOpublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 255